Monthly Archives Październik 2014

Regulacje w zakresie przyznawania pomocy prawnej

Choć regulację w zakresie przyznawania pomocy prawnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym należy ocenić pozytywnie, to niestety w trakcie prac parlamentarnych odrzucono bardzo interesujące wymienione wyżej rozwiązania. Warto byłoby, naszym zdaniem, powrócić do oceny celowości ich wprowadzenia do polskiego prawa – nie tylko w ramach postępowania sądowoadministracyjnego, ale także innych postępowań, przed sądami powszechnymi.

Read More

Powołane nowej instytucji może być rozwiązaniem

Rozważenia wymaga także możliwość powołania, wzorem innych krajów, instytucji „adwokatów dyżurnych”, udzielających pomocy prawnej w sytuacjach nagłych, czyniących to dla osób kwalifikujących się do uzyskania pomocy prawnej z urzędu na koszt państwa.

Read More

Wiek jest bez znaczenia

Także z punktu widzenia wydziału, w jakim toczy się sprawa, różnice są niewielkie. W wydziałach karnych wie 80% osób, a w niekarnych 75%.

Wiek. Nie ma różnic w wiedzy o możliwości ubiegania się o prawnika z urzędu spowodowanych wiekiem pytanych.

Read More