Analiza dostępnych danych statystycznych

W Polsce jak dotąd nie prowadzono całościowych badań w zakresie pomocy prawnej. Nie zbiera się też odpowiednich danych – nie robią tego sądy ani Ministerstwo Sprawiedliwości. Takich badań nie prowadził też Instytut Wymiaru Sprawiedliwości przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Podobnie samorządy zawodowe adwokatów i radców prawnych nie zajmują się problematyką dostępu do pomocy prawnej w sposób kompleksowy. Choć zbierają pewne dane statystyczne, to dane te są skąpe i po części nie są niestety miarodajne. Statystyki sądowe są w Polsce szczegółowe. Fakt, iż nie zawierają danych dotyczących problematyki pomocy prawnej, potwierdza nikłe zainteresowanie tym zagadnieniem.

Badania dostępu do pomocy prawnej oraz jej jakości, efektywności funk-cjonującego modelu przyznawania pomocy prawnej osobom niezamożnym oraz zbieranie odpowiednich danych statystycznych to zadanie, które można postawić różnym podmiotom. Jednym z celów programu prowadzonego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka jest skłonienie organów władzy, instytutów badawczych, korporacji adwokatów i radców prawnych oraz zachęcenie środowiska naukowego do podjęcia odpowiednich badań i stałego zbierania danych dotyczących tego zagadnienia. Im więcej podmiotów zaangażuje się w takie badania (także instytuty i organizacje pozarządowe), tym większa szansa na ich wszechstronność i obiektywizm.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>