Ankieterzy i ich wyniki

Ankieterzy mieli za zadanie porozmawiać zarówno z osobami nierepre- zentowanymi, jak i reprezentowanymi z wyboru i z urzędu, w odpowiednich proporcjach . Kryterium przy wyborze rozmówcy był zatem fakt reprezentacji lub jej braku oraz zróżnicowanie wydziałów sądów (ankieterzy byli proszeni, by liczba rozmówców będących stronami w sprawach karnych – gdzie najczęściej występują osoby reprezentowane przez adwokata – nie przekraczała 50%). W badaniach przeprowadzonych w sądach i w zakładach karnych ankieterzy (absolwenci Szkoły Praw Człowieka prowadzonej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka) rozmawiali z następującymi grupami osób (w sumie 809 osób):

W sądach – ze stronami (609 osób) toczących się w sądach rejonowych postępowań:

– niereprezentowanymi (367 osób dalej jako S nierepr.)

– reprezentowanymi przez adwokata lub radcę prawnego z wyboru (131 osób dalej jako S repr. z wyboru)

– reprezentowanymi przez adwokata lub radcę prawnego z urzędu (111 osób dalej jako S repr. z urzędu).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>