Ankietowani radcy prawni

Jeśli chodzi o sprawy cywilne, adwokaci mieli podzielone poglądy. Za dotychczasowym rozwiązaniem (wyznaczanie przez ORA po przyznaniu pełnomocnika przez sąd) opowiedziało się tyle samo osób co za wyznaczaniem pełnomocnika przez prezesa sądu (oznaczałoby to przyjęcie rozwiązania stosowanego przy sprawach karnych).

W przypadku ankietowanych radców prawnych prawie dwie trzecie to zwolennicy dotychczasowego rozwiązania (wyznaczanie przez okręgową izbę radców prawnych po przyznaniu pełnomocnika przez sąd), nieliczni proponują wyznaczanie przez prezesa sądu lub przez sędziego prowadzącego sprawę.

Sposób wyznaczania pełnomocnika z urzędu. W odpowiedzi na pytanie o sposób wyznaczenia pełnomocnika z urzędu znaczna część adwokatów, jak i radców prawnych, opowiedziała się za zmianą obowiązującego rozwiązania. Ponad dwie trzecie badanych prawników opowiedziało się za wyznaczaniem z list adwokatów/radców prawnych, którzy zgłosili gotowość prowadzenia spraw z urzędu oraz z list uwzględniających ich specjalizację. Tylko niespełna czwarta część badanych była za utrzymaniem dotychczasowego systemu (wyznaczanie z listy wszystkich wykonujących zawód wedle kolejności na liście).

Adwokatów poprosiliśmy o opinie dotyczące porównania pracy kolegów z izby w sprawach z wyboru i z urzędu z punktu widzenia kilku kryteriów jakości. Pomimo trudnej psychologicznie sytuacji, bowiem adwokaci mieli oceniać poziom pracy swych kolegów, ponad połowa ankietowanych uznała, że pod względem ilości spotkań z klientem praca w sprawach z urzędu jest gorszej jakości od pracy w sprawach z wyboru. Czwarta część adwokatów uznała, że jest ona niższej jakości pod względem aktywności procesowej, częstości substytucji i innych czynności zawodowych. Także jeśli chodzi o lekturę akt sprawy, ponad jedna trzecia badanych wyraziła pogląd o mniejszej aktywności adwokatów w sprawach z urzędu.

Opinie i propozycje zmian formułowane przez adwokatów i radców prawnych Adwokatów i radców prawnych poprosiliśmy o sformułowanie uwag dotyczących prawa oraz praktyki obecnego systemu pomocy prawnej z urzędu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>