Badanie prawa

Badania prawa. W Polsce nie ma jednego aktu prawnego dotyczącego pomocy prawnej. Problematyka ta, w rozproszonej formie, znajduje się w wielu aktach prawnych. Na potrzeby badań wyodrębniono ponad 100 aktów prawnych różnego rzędu i w 79 z nich odnaleziono przepisy dotyczące szeroko pojmowanej pomocy prawnej. Sporządziliśmy kompilację tych przepisów . Zebraliśmy też standardy międzynarodowe dotyczące pomocy prawnej.

Badanie orzecznictwa. Zbadaliśmy orzecznictwo sądów polskich oraz sądów międzynarodowych dotyczące problematyki dostępu do pomocy prawnej i jej jakości.

Analiza danych statystycznych. Danych statystycznych dotyczących dostępu do pomocy prawnej niemal nie ma. Analiza danych pośrednich oraz porównywanie ich ze sobą pozwoliło na zebranie pewnych informacji. Jako bardzo ważne potraktowaliśmy na przykład: określenie przez Państwo kosztów, jakie są ponoszone na pomoc prawną, oraz ilość spraw, w których przyznawana jest pomoc prawna z urzędu.

Przeprowadziliśmy analizę danych, między innymi – Ministerstwa Spra-wiedliwości, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych, Prokuratury, Policji, więziennictwa.

Badania empiryczne. Przeprowadzono wywiady na podstawie opracowanego kwestionariusza:

– stron niereprezentowanych przez adwokata lub radcę prawnego, dotyczące między innymi przyczyn braku reprezentacji i możliwości uzyskania pomocy prawnej

– stron reprezentowanych przez adwokata lub radcę prawnego (z wyboru lub z urzędu) dotyczące między innymi sposobu uzyskania pomocy prawnej, oceny jakości pracy prawnika, kosztów i innych relacji między prawnikiem a reprezentowanym klientem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>