Brak szczególnych standardów w Polsce

W Polsce nie ma szczególnych standardów dotyczących jakości pomocy prawnej udzielanej z urzędu. Stosują się więc do niej ogólne standardy dotyczące udzielania przez prawników pomocy prawnej, wynikające z przepisów prawa oraz zasad etyki zawodowej adwokatów i radców prawnych .

Zgodnie z zasadami etyki adwokackiej adwokat działa w celu ochrony interesów klienta (§6). Adwokat powinien wykonywać czynności zawodowe według swej najlepszej woli i wiedzy, z należytą uczciwością, sumiennością i gorliwością (§8). Adwokat jest zobowiązany do odważnej i honorowej obrony interesów swojego klienta, nie bacząc na własne korzyści osobiste oraz konsekwencje wynikające z takiej postawy (§43). Adwokat jest obowiązany czuwać nad biegiem sprawy i informować klienta o jej postępach i wyniku (§49). W sprawach finansowych obowiązuje adwokata w stosunku do klienta szczególna skrupulatność (§50). Stosunek klienta do adwokata oparty jest na zaufaniu, jeśli klient utracił to zaufanie, adwokat powinien zrezygnować z prowadzenia sprawy (§51).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>