Co wprowadza Uchwała nr 42/01?

Uchwała nr 42/01 Naczelnej Rady Adwokackiej z 3 III 2001 r. wprowadziła ważną zmianę do zasad wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółce, stanowiąc, że „adwokat wykonujący zawód indywidualnie lub w innej formie obowiązany jest w terminie miesięcznym od zakończenia roku kalendarzowego składać okręgowej radzie adwokackiej informacje dotyczące ilości spraw z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, z uwzględnieniem spraw wyznaczonych z urzędu oraz zleceń stałych i jednorazowych” . Czy ta zmiana przyniesie oczekiwany skutek, pokaże przyszłość już jednak dane, które spłynęły za rok 2001 i 2002, są pełniejsze od wcześniejszych. Podkreślić natomiast należy, że by uzyskać wiarygodny obraz zjawiska, zdefiniowania wymaga pojęcie „sprawy wyznaczonej z urzędu”. Bowiem, na przykład, jeśli kilku adwokatów bierze udział w tej samej sprawie jako kolejni pełnomocnicy z urzędu (w tej samej lub różnych instancjach) i każdy z nich ją wykazuje, to liczba spraw wykazanych przez adwokatów nie będzie odpowiadała liczbie spraw, w których pełnomocnika z urzędu wyznaczono.

Najlepsze dane na temat ilości spraw, w których wyznaczono pełnomocnika z urzędu, można by zatem uzyskać poprzez statystykę sądową, która, choć jest bardzo szczegółowa, obecnie nie obejmuje informacji o wyznaczeniu w sprawie pełnomocnika z urzędu. Postulujemy w tym zakresie zmiany.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>