Czym jest pomoc prawna?

Jak rozumiemy termin „pomoc prawna”? Zasadniczym obszarem badań jest pomoc prawna rozumiana wąsko – jako opłacana przez Państwo pomoc prawna „z urzędu”. Termin ten można także rozumieć szeroko – jako wszelką bezpłatną pomoc o charakterze prawnym, m.in:

– zwolnienie od kosztów sądowych – bezpłatne udzielanie porad prawnych i pomoc przy sporządzaniu pism procesowych – świadczone przez organizacje społeczne, a także w ramach społecznej pomocy prawnej wspieranej przez samorząd terytorialny w myśl ustawy o pomocy społecznej

– działalność organizacji społecznych przed sądami w imieniu lub na rzecz obywateli

– wytaczanie powództw przez prokuratora – pomoc Rzecznika Praw Obywatelskich w konkretnych sprawach

– obowiązek organów prowadzących postępowanie informowania uczestników o ich sytuacji prawnej

– obowiązek sądu w niektórych sprawach do orzeczenia ponad żądanie powoda.

Choć głównym polem naszych zainteresowań jest tutaj „pomoc prawna z urzędu”, to częściowo zajmujemy się także innymi wymienionymi zagadnieniami.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>