Dane na temat nieopłaconej pomocy prawnej

Potrzeba badań i planowej polityki Państwa. Choć dysponujemy danymi dotyczącymi wydatków Państwa na nieopłaconą pomoc prawną, to z danych tych nie wynika jednak m.in.: jaka ilość środków dotyczy pomocy prawnej w sprawach karnych, a jaka w cywilnych i innych jaka ilość środków jest wypłacana adwokatom, a jaka radcom prawnym jaka jest liczba spraw, w których stronom przyznano pomoc prawną czy i jak liczba ta rosła przy wzroście wydatków w jakich sprawach tę pomoc przyznano i z jakich powodów czy na przykład w sprawach karnych pomoc przyznano z powodu wymogu obrony obowiązkowej, czy została przyznana na wniosek jeśli chodzi o zobowiązania, nie wiemy, kiedy te zobowiązania powstały.

Państwo nie ma żadnej widocznej polityki kształtowania środków na pomoc prawną oraz ponoszenia wydatków. Wydaje się, że jedynym polem zainteresowania pozostaje obliczanie i regulowanie zaległości. Tak mała wiedza o zjawisku, jaką dostarcza wyłącznie badanie wydatków, nie pozwala na prowadzenie planowej i racjonalnej polityki. Pierwszym więc krokiem winno być zdobycie wiedzy, by na jej podstawie móc podejść systemowo do zagadnienia pomocy prawnej opłacanej przez Państwo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>