Helsińska Fundacja Praw

Nie jest jasne, co można zrobić w przypadku naruszenia przez sąd wyżej cytowanego przepisu. Zgodnie z prawem i orzecznictwem Sądu Najwyższego na odmowę ustanowienia obrońcy zażalenie nie przysługuje. Ograniczenie prawa do obrony można oczywiście podnieść w apelacji, ale pamiętajmy, że problem dotyczy osób, które zostają pozbawione przez sąd pomocy prawnej, a zatem szanse, że będą potrafiły podnieść odpowiednie zarzuty, nawet jeśli wniosą apelację, nie są duże.

W związku ze wspomnianymi wyżej sprawami Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała listy do prezesów dwóch sądów rejonowych i sądu okręgowego, w których zadaliśmy następujące pytania:

– 1. Jak oskarżony pozbawiony wolności, a uprzednio niepracujący, ma wykazać, że nie posiada środków na opłacenie obrońcy i jaka jest praktyka kierowanego przez Pana sądu w takich sprawach?

– 2. Jak w praktyce sądu interpretowany jest art. 78 § 1 k.p.k.?

– 3. Jakiej argumentacji wymaga sąd i w jaki sposób osoba tymczasowo aresztowana bądź pozbawiona wolności, która twierdzi, że żadnych środków finansowych nie posiada, ma ten fakt wykazać? Czy wystarczające jest powołanie się na brak jakichkolwiek środków, czy też wymagane są jakieś dokumenty na potwierdzenie tego stanu rzeczy? Jeśli tak, to jakie?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>