Instytucje i organizacje prawnicze

Należy podkreślić, że coraz częściej różne instytucje i organizacje społeczne opracowują informatory, poradniki adresowane do różnych odbiorców (najczęściej w postaci niewielkich ulotek opracowanych przystępnym językiem). Poradniki te stanowią swego rodzaju pomoc prawną informując

o uprawnieniach obywatelskich, procesowych, dostarczają informacji, np. kiedy i w jaki sposób występować o zwolnienie od ponoszenia kosztów sądowych, czy też jakie uprawnienia w postępowaniu ma ofiara przestępstwa. Ulotki informują także o działalności wyspecjalizowanych instytucji

– 1 organizacji, do których mogą się zwrócić potrzebujący pomocy. Takie informatory opracowuje między innymi Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” , Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich , Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej i wyspecjalizowane organizacje pozarządowe zajmujące się ochroną praw kobiet (Centrum Praw Kobiet ), ochroną praw ofiar oraz wiele innych. Nie zetknęliśmy się natomiast z żadnymi informatorami opracowywanymi przez środowisko adwokackie czy radców prawnych.

Samo opracowywanie informatorów, najczęściej okazjonalne, jednak nie wystarcza. Mają one niewielki, szybko wyczerpujący się, nakład, wiele do życzenia pozostawia ich dystrybucja. Kolejne problemy to potrzeba aktualizacji oraz, co bardzo ważne, swego rodzaju synchronizacja działań. Zdarza się, że różne organizacje powielają swój trud i opracowują podobne materiały. Brakuje „banku informacji”, gdzie każda kolejna instytucja zamierzająca opracować informator mogłaby sprawdzić, czy ktoś inny tego już nie zrobił .

Obowiązek informowania obywateli o ich uprawnieniach spoczywa na państwie. Wydaje się, że pierwszym krokiem winno być stworzenie „banku informacji” (na przykład w internecie), zebranie dotychczasowego dorobku i stworzenie platformy wymiany informacji różnych organizacji o tym, jakie działania w tej mierze są podejmowane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>