Jaki formularz jest odpowiedni?

Wydaje się, że odpowiedni formularz, który na mocy upoważnienia ustawowego ma opracować Rada Ministrów, mógłby być stosowany także (przy drobnych zmianach legislacyjnych) w postępowaniu cywilnym i karnym. Już teraz zatem, przed jego opracowaniem, warto, by przyszli autorzy formularza wzięli ten postulat pod uwagę. Zwłaszcza że projekt zmian ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych także przewiduje upoważnienie ustawowe dla Ministra Sprawiedliwości do wydania rozporządzenia określającego odpowiedni formularz w postępowaniu cywilnym. Sytuacja ta stwarza możliwość choćby częściowej synchronizacji prac i standaryzacji modelu przyznawania pomocy prawnej w różnych reżimach prawnych.

Budzi wreszcie wątpliwości przyjęte w postępowaniu cywilnym rozwiązanie, z którego wynika, że sprawa przegrana skraca drogę do uzyskania wynagrodzenia za świadczoną przez pełnomocnika z urzędu pomoc prawną. W przypadku wygrania sprawy i zasądzenia kosztów od drugiej strony egzekucją swego wynagrodzenia zająć się bowiem musi sam pełnomocnik. Choć trudno sobie wyobrazić sytuację, że pełnomocnik celowo wpływa na przegranie sprawy, by łatwiej uzyskać wynagrodzenie, to jednak wykluczyć takiej sytuacji nie można i prawo nie powinno na pewno takiego zagrożenia stwarzać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>