Jaki wniosek nie zasługuje na uwzględnienie?

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie. Sytuacja osobista oskarżonego nie jest na tyle wyjątkowa, aby należało ustanowić dla niego obrońcę z urzędu. Postępowanie karne wszczęto jeszcze w miesiącu styczniu 2001 r. i powinien on, ewentualnie jego rodzina, liczyć się z koniecznością zabezpieczenia środ-ków finansowych na ustanowienie obrońcy z wyboru. […] do czasu areszto-wania prowadził on firmę x, posiadał więc stałe źródło dochodu, które do momentu pozbawienia go wolności nie było wydatkowane.

W ocenie Sądu posiadał znaczny okres czasu na zaoszczędzenie odpowiednich funduszy na ten cel, a jeżeli nie on, to jego rodzina, i dzięki temu posiadałby dochód z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obrony”. Także w innych sprawach wpływających do Fundacji sąd poddaje ocenie nie aktualne możliwości finansowe oskarżonego, a jego możliwości sprzed aresztowania.

§ 350 ust. 1 regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych stanowi:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>