Jakie jest zdanie osób reprezentowanych przez prawnika?

Badanych reprezentowanych przez prawnika z wyboru pytaliśmy: „czy adwokat/radca prawny dawał/daje Panu/i dowody wpłat (rachunki, faktury), kiedy bierze honorarium?” Zaproponowaliśmy odpowiedzi: tak, nie, tak, ale tylko za niektóre usługi, inne rozwiązanie (jakie?). Spośród 181 osób, które odpowiedziały na pytanie, 40% stwierdziło, że adwokat wystawia potwierdzenia wpłaty, a 45% pytanych odpowiedziało, że dowodów wpłat nie otrzymuje, zaś 5%, iż otrzymuje tylko za niektóre usługi. Natomiast 10% badanych stwierdziło, że nie zna odpowiedzi na to pytanie, ponieważ rozliczeniami z prawnikiem zajmuje się rodzina.

Badanych (181 osób) spytaliśmy także, czy prosili prawnika o rachunek. Tylko 10% osób prosiło o rachunek, 75% nie prosiło, 15% osób twierdzi, że nie wie, bo rozliczeniami zajmowała się rodzina. Osoby, które o rachunek prosiły, uzyskały go (70%), bądź uzyskały obietnicę jego wystawienia w późniejszym terminie (30%).

Osoby, które o rachunek nie prosiły (136 osób), zapytaliśmy, dlaczego tak zdecydowały, proponując następujące, wynikające z badania pilotażowego, odpowiedzi: nie trzeba było prosić, prawnik sam dał rachunek nie wie- działem/am, że prawnik powinien dawać rachunki to nie wypada nie potrzebuję rachunku inne (jakie?). Pytani mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Z uzyskanych odpowiedzi wynika, że badani nie prosili prawnika o rachunek, ponieważ go nie potrzebowali (40% wskazań) prawnik dał rachunek bez proszenia (30% wskazań) ponieważ nie wiedzieli, że prawnik powinien wystawić rachunek (20% wskazań) i wreszcie ponieważ uważają, że prawnika o rachunek nie wypada prosić (15% wskazań).

VII.2. Wiedza klientów o standardach pracy i ubezpieczeniu prawników oraz o sposobach radzenia sobie w sytuacji, gdy prawnik nie wypełnia swoich obowiązków

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>