Jakie są honoraria za prowadzenie spraw z urzędu?

Ministerstwo Sprawiedliwości powinno ustalić szczegółowe przepisy dotyczące terminowej wypłaty honorariów za prowadzenie spraw z urzędu.

Promocja pozytywnych postaw prawników i dbałość o wizerunek profesji prawniczej

Ministerstwo Sprawiedliwości i korporacje prawnicze powinny wkomponować element kształcenia postaw prawników pro publico bono w system szkolenia aplikacyjnego, np. poprzez odbywanie części szkolenia przez aplikantów w organizacjach pozarządowych udzielających porad obywatelskich czy w uniwersyteckich poradniach prawnych („klinikach prawa”).

Środowisko prawnicze powinno rozważyć propozycję zorganizowania konkursu i przyznawania nagrody dla prawników i firm prawniczych zasłużonych szczególnie na polu pomocy prawnej dla osób ubogich czy pracy pro publico bono (promocja pozytywnych postaw) – należałoby wypracować kryteria i procedury przyznawania nagrody we współpracy z korporacjami prawniczymi i przy wykorzystaniu istniejących już w praktyce światowej wzorców.

Rada Ministrów powinna rozważyć wyodrębnienie z budżetu wymiaru sprawiedliwości pieniędzy na opłacaną przez Państwo pomoc prawną w odrębnym funduszu.

Rada do spraw pomocy prawnej. Rada Ministrów powinna rozważyć możliwość utworzenia niezależnej instytucji zajmującej się problematyką dostępu do pomocy prawnej i administrowaniem tym systemem – Rady ds. Pomocy Prawnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>