Jakie są stawki minimalne?

Stawki minimalne. Minimalne kwoty honorariów za prowadzenie określonego rodzaju sprawy lub wykonanie określonej czynności przez adwokata/ radcę prawnego. W uzasadnionych przypadkach (charakter sprawy, trudna sytuacja materialna klienta) adwokat / radca prawny może pobrać honorarium mniejsze niż stawka minimalna lub nawet zrezygnować z honorarium.

Organizacje pozarządowe. Prywatne organizacje nienastawione na osiąganie zysku, a na realizację jakiegoś celu społecznego. W Polsce organizacja pozarządowa może mieć postać m.in. stowarzyszenia lub fundacji. Do organizacji pozarządowych nie zalicza się partii politycznych. Wiele organizacji pozarządowych w ramach swojej specjalizacji udziela także porad obywatelskich, prawnych, współpracuje z profesjonalnymi prawnikami. Istnieją na przykład wyspecjalizowane organizacje zajmujące się ochroną praw dzieci, kobiet, samotnych ojców, ofiar przestępstw, ofiar błędów lekarskich, konsumentów i wiele innych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>