Kiedy możliwe jest stawiennictwo obrońcy?

Jak wynika z omówionego wyżej stanu prawnego, stawiennictwo obrońcy jest możliwe w wyniku jego inicjatywy lub na wyraźną prośbę podejrzanego. Z kolei przepisy regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych nakładają na sędziego obowiązek powiadomienia o terminie posiedzenia w przedmiocie tymczasowego aresztowania prokuratora oraz obrońcy, jeżeli został już ustanowiony i zgłosił swój udział w czynnościach sądowych.

Z opisanego stanu prawnego wynika, iż dostęp do pomocy prawnej dla osób pozbawionych wolności jest ograniczony na pierwszym etapie prowadzenia postępowania. W przypadku obrony obligatoryjnej uzależniony jest on od tego, jak szybko prokurator skieruje stosowny wniosek o wyznaczenie obrońcy. W przypadku obrony z urzędu, lecz nieobowiązkowej, zależy od tego, czy do zainteresowanego dotrze informacja o możliwości wnioskowania o adwokata z urzędu. Ważne jest także, po jakim czasie nastąpi wyznaczenie obrońcy oraz kiedy ten podejmie czynności zmierzające do doprowadzenia do osobistego kontaktu z podejrzanym znajdującym się w areszcie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>