Kontraktowanie usług prawniczych

Biuro obrońcy publicznego (Public Defender Office). Instytucja zatrudniająca prawników występujących jako obrońcy w sprawach z urzędu. Możliwe jest zarówno zatrudnianie prawników przez Biuro (wyłącznie do prowadzenia spraw z urzędu), jak i współpraca z prawnikami wykonującymi zawód indywidualnie poza Biurem. Biuro może działać jako agenda rządu centralnego, władz lokalnych, w ramach adwokatury lub jako organizacja pozarządowa finansowana przez rząd. Biura obrońcy publicznego istnieją m.in. w Stanach Zjednoczonych (w około 50% stanów), Izraelu, na Litwie.

Kontraktowanie usług prawniczych (contracting, franchising). System oparty na zawieraniu umów między odpowiednimi instytucjami (np. radą ds. pomocy prawnej) a kancelariami prawniczymi lub indywidualnymi prawnikami. Przedmiotem takich umów jest zobowiązanie danej kancelarii lub prawnika do prowadzenia wszystkich spraw z urzędu, ich części lub określonej kategorii takich spraw na danym terenie (np. w okręgu sądowym) w zamian za ustalone wynagrodzenie (np. ryczałtowe bądź za sprawę).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>