Korzystanie z pomocy prawnej

Osoby zatrzymane mają prawo do złożenia w ciągu 7 dni zażalenia na zatrzymanie dla zbadania jego zasadności i legalności oraz prawidłowości jego wykonania . Jeżeli zatrzymanie nie nastąpiło na zarządzenie sądu, zażalenie zostaje przekazane do sądu rejonowego i jest rozpoznawane niezwłocznie. Jeżeli w tym czasie dojdzie do ustanowienia lub wyznaczenia zatrzymanemu obrońcy, to obrońca może przygotować i wnieść do sądu zażalenie na zatrzymanie.

Korzystanie z pomocy prawnej w trakcie zatrzymania i tuż po zatrzymaniu ma jednak w praktyce charakter incydentalny. Wymaga bowiem od zainteresowanego uzyskaniem pomocy znajomości sposobu nawiązania kontaktu z prawnikiem, który byłby dostępny niezależnie od dnia i pory i któremu ważne powody nie przeszkodzą w przybyciu na miejsce zatrzymania w celu odbycia bezpośredniej rozmowy z klientem. Jak się wydaje, możliwości takie ma bardzo niewielka liczba osób zatrzymywanych. Dla pozostałych skorzystanie z prawa do kontaktu z adwokatem, określonego w art. 245 § 1 k.p.k., pozostaje poza granicą możliwości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>