Koszty działań pełnomocników z urzędu

Rocznie na pełnomocników z urzędu (mam tu na myśli również obrońców z urzędu), na ich należności, wydatkuje się z budżetu Państwa w tej chwili około 50 do 60 min zł (porównajmy to z 300 min USD w Holandii) i myślę, że to jest ta kwota, o której możemy mówić dobrze jest oczywiście mieć w zanadrzu model, do którego się dąży, który być może osiągnie się za jakiś czas, ale ze świadomością, że realizacja tego celu będzie stopniowa, etapowa i rozłożona w czasie.

Co do postulatów, które zostały tutaj przedstawione, jeżeli chodzi o zmiany systemowe: wyodrębnienie tych środków budżetowych w osobną działkę budżetową – ten postulat wbrew temu, co jest napisane w raporcie, a może w inny sposób, niż jest napisane w raporcie, zyskuje na znaczeniu. Pan napisał (czy Państwo napisali) „wyodrębnienie z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości” tych środków te pieniądze nigdy nie są w budżecie Ministerstwa Sprawiedliwości – one są w budżecie wymiaru sprawiedliwości, administrowanym obecnie przez Ministra Sprawiedliwości natomiast proszę zwrócić uwagę, że one od przyszłego roku znajdą się w zupełnie innej części budżetowej, mianowicie w części budżetowej „Sądownictwo”, i przyznam, że nie wiem, w jaki sposób bez wyodrębnienia od innych kosztów, innych wydatków sądowych, będą one współzawodniczyć z należnościami chociażby biegłych w budżetach sądów apelacyjnych czy budżetach sądów okręgowych. Ta sytuacja, której doświadczyliśmy w roku ubiegłym, mianowicie że na skutek znacznego zwiększenia się tych wydatków środków po prostu zabrakło, częściowo ta dziura została załatana z pieniędzy na prokuraturę, ale wówczas Minister Sprawiedliwości miał uprawnienie przenoszenia środków w ramach pierwszej części budżetowej – od przyszłego roku takie uprawnienie traci. Nie wiadomo, jak to zafunkcjonuje w przyszłości.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>