Kto gospodaruje zasobami nieruchomości Skarbu Państwa?

W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna może być odwołana.

Art. 23. [Gospodarowanie] 1. Zasobem nieruchomości Skarbu Państwa gospodarują, z zastrzeżeniem art. 60, kierownicy urzędów rejonowych, a w szczególności:

– ewidencjonują nieruchomości,

– zapewniają wycenę tych nieruchomości,

– sporządzają plany wykorzystania