Liczba prowadzonych spraw sądowych

Spośród 23 badanych adwokatów wszyscy prowadzili z urzędu sprawy karne. Sprawy cywilne prowadziło 20 z nich, a tylko dwóch adwokatów prowadziło z urzędu sprawy administracyjne. Sprawy z urzędu stanowią średnio 30% spraw, które prowadzą adwokaci (choć różnice w przypadku poszczególnych adwokatów są dość duże – od 5% do 70%, najczęstsze odpowiedzi układały się w pobliżu średniej lub nieco poniżej tej liczby). Ankietowani adwokaci prowadzą średnio 40 spraw z urzędu w roku (od 15 do 100, najczęściej 30-40).

Dwie osoby zadeklarowały możliwość poprowadzenia większej ilości spraw, dla trzech liczba spraw jest zadowalająca, natomiast aż 18 osób stwierdziło, że spraw z urzędu mają za dużo. Zapytaliśmy także adwokatów, ile w sumie spraw z urzędu mogliby prowadzić rocznie. Trzy osoby nie miały zdania. Wśród 18, które udzieliły konkretnych odpowiedzi, średnia wynosi 27 spraw, czyli dokładnie dwie trzecie spraw, które adwokaci w rzeczywistości średnio prowadzą. W tej grupie 11 osób deklarowało gotowość prowadzenia tylko do 15 spraw rocznie.

Na zbadanych 19 radców prawnych tylko cztery osoby prowadziły w swojej karierze sprawy z urzędu (trzy osoby po jednej sprawie, jedna osoba trzy sprawy).

Radcy prawni deklarują gotowość prowadzenia spraw z urzędu – zadeklarowało ją 15 z 19 badanych. Na pytanie, ile takich spraw mogliby prowadzić w ciągu roku, ankietowani średnio wskazywali siedem (odpowiedzi wahały się od trzech do dwunastu spraw).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>