Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową ustawą

Także dla Ministerstwa Sprawiedliwości przebieg i wyniki tej konferencji na pewno będą niezwykle przydatne. Tak jak już przydatny jest zebrany materiał, jego krótka szybka analiza na pewno może prowadzić do jakichś prób sformułowania wniosków czy propozycji. […]

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nową ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, która ma również objąć mechanizm przyznawania pełnomocnika z urzędu. Ponieważ zadanie to wykonuje Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, która działa przy Ministrze Sprawiedliwości (ja oczywiście wiem, jaki jest stan tych prac i jaki jest zakres propozycji, ale nie jest to jeszcze zakończona praca) od razu z góry deklaruję, że szereg myśli, które tu zostały powiedziane, zawarte w materiałach, będzie jeszcze ponownie przeanalizowanych, choć analizowaliśmy różne możliwości, w tym wzorowane na systemach niekrajowych, np. systemie holenderskim, który znamy dość dobrze, bo zbadaliśmy go szczegółowo. […]

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ma być przygotowana, projekt tej ustawy ma być przygotowany jeszcze w tym półroczu, ale pewnie nie będzie, jest w planach prac Rady Ministrów, pewnie nie będzie zakończony, myślę że Państwo (organizatorzy – Fundacja) będziecie w pewnym sensie sprawcami tego, że praca nad projektem tej ustawy nie zakończy się. Zgłoszono tutaj bowiem tyle zagadnień i pokazano tyle, że warto tę ustawę jeszcze raz dyskutować, przynajmniej w części dotyczącej ustanawiania pełnomocnika z urzędu.

Igor Dzialuk, wicedyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego, Ministerstwo Sprawiedliwości:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>