Opinia rzecznika dyscyplinarnego NRA

Wedle rzecznika dyscyplinarnego NRA adw. J. Naumana „zarzuty pod adresem samorządu są zazwyczaj stawiane w płaszczyźnie niedoskonałości procedur, a w rzeczywistości chodzi o zakwestionowanie najważniejszej prerogatywy, jaką mają adwokaci: wyznaczania, stosowania i egzekwowania kryteriów przyjmowania w szeregi adwokatury. Jeżeli odbierze się samorządowi adwokackiemu możliwość kształtowania kryteriów, to adwokatura przestanie istnieć” .

Adwokat Piotr Blajer uznał m.in., iż „trzeba wypracować model obrony środowiska adwokackiego, podzielił opinię, że to środowisko profesorskie, w szczególności na studiach zaocznych, kreuje opinie i lobbuje na rzecz zmiany kształcenia aplikantów” . Wiceprezes NRA adw. dr hab. A. Kubas „zaproponował, aby NRA wypracowała program i strategie działania określające zasady, kierunki i metody obrony interesów adwokatury przed Trybunałem Konstytucyjnym RP w nawiązaniu do znanej skargi M. Kłaczyńskiego” . Natomiast prezes NRA adw. S. Rymar w związku z projektem przejęcia przez Państwo części kompetencji związanych z dostępem do adwokatury „zaproponował rozważenie celowości wystąpienia do międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń informując o zagrożeniu suwerenności adwokatury w Polsce” .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>