Opinie na temat systemu pomocy prawnej

W październiku 2001 r. w ramach pilotażowych badań opinii przedstawicieli zawodów prawniczych zebrano opinie 23 adwokatów z Izby Krakowskiej i Wałbrzyskiej oraz 19 radców prawnych z różnych miast Polski na temat funkcjonowania systemu pomocy prawnej. Dla uzyskania reprezentatywnych danych o opiniach adwokatów i radców prawnych potrzebne są szersze badania. Helsińska Fundacja Praw Człowieka zaproponowała adwokaturze i radcom prawnym rozważenie przeprowadzenia badań reprezentatywnych, by poznać problemy, z jakimi borykają się prawnicy oraz ich stosunek do proponowanych zmian.

Obie korporacje dysponują znakomitymi instrumentami, jakimi są korporacyjne periodyki – „Palestra” i „Radca Prawny”, na łamach których można by rozpocząć dyskusję na temat systemu pomocy prawnej oraz wydrukować ankiety Opracowana przez nas ankieta (stanowiąca załącznik do raportu) mogłaby stać się punktem wyjścia dla tych prac. Zdobyte w ten sposób informacje pozwoliłyby na uzyskanie rzetelnej wiedzy o problemach i funkcjonowaniu pomocy prawnej z urzędu w różnych, co bardzo istotne, izbach. W zależności od rejonu kraju, wielkości miejscowości, różne są bowiem problemy i poglądy prawników.

Wedle informacji uzyskanych od ankieterów, którymi byli adwokaci badający kolegów z tej samej izby, wszyscy proszeni o wypełnienie ankiety respondenci robili to chętnie, podkreślając, że z pomocą prawną z urzędu wiąże się wiele problemów wymagających rozwiązania. Natomiast dla radców prawnych (badanych także przez kolegów korporacyjnych) problematyka pomocy prawnej z urzędu nie była tak interesująca, niektórzy nie mieli na ten temat do końca wyrobionego zdania. Ale też zgoła inne są doświadczenia zawodowe radców w tym względzie – zaledwie kilku spośród badanych prowadziło w swojej karierze sprawę z urzędu.

Mimo iż zebranych przez nas opinii adwokatów i radców nie można uznawać za reprezentatywne, warto je prześledzić dla identyfikacji podstawowych problemów, z jakimi borykają się prawnicy prowadzący sprawy z urzędu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>