Opis ważnych pojęć

Rozwiązania stosowane w praktyce światowej. System obrony z urzędu (ex officio). System wyznaczania pełnomocników, obrońców do spraw z urzędu spośród wszystkich członków lokalnej adwokatury/radców prawnych (na podstawie alfabetycznych list prawników). Oparty jest na założeniu, że każdy członek adwokatury może być wyznaczony do sprawy z urzędu. System ten funkcjonuje obecnie w Polsce.

Rada ds. pomocy prawnej (Legał Aid Board, LAB). Organ koordynujący system udzielania pomocy prawnej. W skład takiej rady wchodzą zazwyczaj przedstawiciele różnych środowisk prawniczych. Kompetencje tej rady mogą obejmować m.in. podejmowanie decyzji w kwestii przyznania pomocy prawnej, ustalanie zasad i standardów udzielania takiej pomocy oraz wynagradzania prawników, nadzór nad podmiotami udzielającymi pomocy prawnej (np. nad biurami obrońcy publicznego, prawnikami kontraktowanymi indywidualnie), dysponowanie budżetem na pomoc prawną, prowadzenie badań systemu (rady takie istnieją m.in. w Holandii, Anglii).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>