Organy discyplinarne i składane do nich skargi

Do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wpływają skargi na działania pełnomocników procesowych – w większości są to skargi na ustanowionych przez sąd obrońców i pełnomocników z urzędu. Piszących listy informujemy o możliwości złożenia skargi do organów dyscyplinarnych. W części spraw korespondujemy z organami dyscyplinarnymi samorządu zawodowego. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, kiedy skargę do organów dyscyplinarnych złożono, natomiast zdaniem skarżącego nie została ona dostatecznie wyjaśniona lub też została zbagatelizowana, albo wręcz nie udzielono skarżącemu odpowiedzi. Informujemy także skarżących o możliwości dochodzenia odszkodowania od pełnomocnika w procesie cywilnym oraz o możliwości zaspokojenia roszczeń z obowiązkowego ubezpieczenia adwokatów i radców prawnych od odpowiedzialności cywilnej.

W związku z problemami, z jakimi spotykamy się w naszej praktyce, w przeprowadzonych w grudniu 2001 r. badaniach w sądach i zakładach karnych sporo uwagi poświęciliśmy ocenie jakości pracy pełnomocnika oraz opiniom o współpracy między prawnikiem i jego klientem.

Opinie badanych o współpracy z ich pełnomocnikiem lub obrońcą. Badane grupy osób reprezentowanych w sądach i zakładach karnych (razem 370 osób) pytaliśmy między innymi o to, jak układała im się współpraca z zastępcą procesowym, czy i z czego byli w tej mierze zadowoleni .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>