Osoby niereprezentowane w sądzie

Spośród osób niereprezentowanych badanych w sądach, które nie zdecydowały się na szukanie dodatkowej pomocy prawnej (199 osób), połowa uzasadniła, iż takiej pomocy nie potrzebuje, 15% osób zaś nie wiedziało, jak takiej pomocy szukać.

Osoby niereprezentowane badane w zakładach karnych (72 osoby) znacznie rzadziej szukały dodatkowej pomocy prawnej (kiedy ich sprawa toczyła się w sądzie) w porównaniu ze stronami badanymi w sądzie. Osoby, które nie podjęły takich prób (59 osób), tłumaczyły to następująco – nie potrzebuję takiej pomocy (35%), nie wiedziałem, do kogo się zwrócić (25%), nie wiedziałem, że mogę o taką pomoc się starać (15%), to by nic nie pomogło (10%).

Podobnie jak w przypadku skazanych także wśród badanych w sądach (cała grupa – 607 osób) osoby występujące w roli oskarżonych rzadziej niż pozostałe strony szukały dodatkowej pomocy prawnej. Tylko 25% spośród oskarżonych szukała takiej dodatkowej pomocy, podczas gdy próbowało ją znaleźć 45% powodów, 40% pozwanych czy 55% interwenientów i 60% wnioskodawców.

Na poszukiwanie dodatkowej pomocy prawnej przez osoby badane w sądach (cała grupa – 607 osób) miały wpływ: wykształcenie, poziom życia, wiek oraz płeć osób badanych. Dodatkowej pomocy prawnej częściej szukały kobiety (45% kobiet próbowało tę pomoc uzyskać) niż mężczyźni (35%).

O pomoc taką częściej zabiegały osoby między trzydziestym a sześćdziesiątym rokiem życia (40-50%) a rzadziej osoby młodsze (30%) i starsze (35%). Osoby lepiej wykształcone częściej szukały dodatkowej pomocy prawnej.

Poszukiwanie dodatkowej pomocy prawnej a wykształcenie. Wykształcenie Poszukujący dodatkowej pomocy prawnej podstawowe 25% zawodowe 35% średnie 45% niepełne wyższe 45% wyższe 50%

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>