Poglądy przedstawicieli adwokatury

Wedle poglądów przedstawicieli organów adwokatury przedstawione powyżej argumenty zwolenników otwarcia zawodu bądź nie są prawdziwe, bądź wynikają z niezrozumienia sytuacji panującej na rynku, wreszcie ich autorzy nie rozumieją istoty samorządności adwokackiej. Adwokatura podkreśla, że :

– niektórzy jej członkowie z powodu zubożenia społeczeństwa nie znajdują zatrudnienia, bądź utrzymują się tylko ze spraw z urzędu

– znaczne zwiększenie liczby adwokatów spowoduje niezdrową konkurencję na rynku, która wpłynie na obniżenie poziomu usług i poziomu etyki zawodowej

– adwokatura nie ma technicznych i finansowych możliwości szkolenia większej liczby aplikantów

– wymagania stawiane przyszłym adwokatom są bardzo wysokie i tylko nieliczni, najlepsi, są w stanie im sprostać

– egzaminy na aplikacje są obiektywne i uczciwe, ich rzetelność podważają osoby, które nie spełniają wymogów merytorycznych

– wielu wśród aplikantów nie ma powiązań rodzinnych z adwokaturą i zarzut przyjmowania „tylko dzieci adwokackich” jest nieprawdziwy

– decydowanie o tym, kto będzie adwokatem, wynika z niezależności samorządu adwokackiego

– tylko proces naboru i szkolenia w ramach korporacji gwarantuje wysoki poziom fachowy i etyczny wykonujących zawód

– zawód adwokata jest misją, wymaga powołania i jako taki nie może być poddany „prawom rynku”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>