Postulacja synchronizacji pracy

Także wspomniane ograniczenie dotyczące zaznajamiania się oskarżonego w obecności obrońcy z materiałami postępowania może i zapewne będzie miało dwojaki efekt. Przyspieszy – zgodnie z intencją ustawodawcy – postępowanie, jednak jednocześnie – przy braku standardów minimalnych pracy obrońców z urzędu – spowoduje, że częściej niż obecnie pierwszy kontakt oskarżonego z jego obrońcą z urzędu nastąpi dopiero podczas pierwszej rozprawy sądowej, co się zdarza obecnie, choć w mniejszym zakresie, niż spowoduje to zmiana k.p.k., a co poważnie podaje w wątpliwość rzetelność i jakość obrony.

Wreszcie postulujemy synchronizację prac nad dostępem do pomocy prawnej w poszczególnych postępowaniach (głównie postępowaniach karnym, cywilnym, administracyjnym), co pozwoli na tę problematykę spojrzeć całościowo, wprowadzić – tam, gdzie to możliwe – ujednolicone i przejrzyste kryteria i procedury oraz pozwoli uniknąć niepotrzebnych różnic .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>