Poszukiwanie dodatkowej pomocy prawnej

Poszukiwanie dodatkowej pomocy prawnej. Z ogółu osób niereprezen-towanych, badanych w sądach (367), znaczna część (168) próbowała uzyskać pomoc prawną w innej formie niż zastępstwo procesowe. Wśród osób repre-zentowanych mniej szukało dodatkowej pomocy prawnej (ewentualne poszukiwanie tej pomocy nie wiązało się z rodzajem reprezentacji – osoby reprezentowane przez prawników z wyboru podobnie często szukały dodatkowej pomocy prawnej co reprezentowani z urzędu). Procent osób, które próbowały uzyskać poradę prawną w inny sposób niż przez znalezienie prawnika:

– S. niereprezentowani – 45%,

– S. reprezentowani – 30%,

– ZK niereprezentowani – 20%,

– ZK reprezentowani – 10%.

Badani w sądach (niereprezentowani) próbowali uzyskać dodatkową pomoc prawną najczęściej poprzez (można było wskazać więcej niż jedną odpowiedź): pomoc rodziny lub znajomych – 45% wskazań, instytucje państwowe – 25%, lekturę książek, ulotek, kodeksów – 20%, u prawników – 20%, poprzez organizacje społeczne – 15% wskazań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>