Powołane nowej instytucji może być rozwiązaniem

Rozważenia wymaga także możliwość powołania, wzorem innych krajów, instytucji „adwokatów dyżurnych”, udzielających pomocy prawnej w sytuacjach nagłych, czyniących to dla osób kwalifikujących się do uzyskania pomocy prawnej z urzędu na koszt państwa.

Innym rozwiązaniem jest powołanie instytucji „biura obrońcy publicz-nego”, w którym zatrudnieni adwokaci, zajmujący się tylko sprawami „z urzędu”, byliby bardziej dostępni niż adwokaci wyznaczani z listy i dodatkowo mogliby sprawować wspomniane dyżury.

Rozważyć także warto wprowadzenie możliwości bzęściowego zwolnienia od ponoszenia kosztów pomocy prawnej z urzędu w sprawach karnych. Uelastycznienie w tej mierze systemu pomocy prawnej działałoby z korzyścią zarówno dla budżetu państwa, jak i wnioskujących o tę pomoc .

Postulujemy wreszcie zmiany w opracowywanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości formularzach sprawozdań statystycznych tak, by zawierały one informację o fakcie reprezentacji oskarżonego przez obrońcę. Dzięki takim sprawozdaniom będzie można określić, ile osób w postępowaniu karnym jest pozbawionych pomocy prawnej, ile takich osób zostaje skazanych na karę pozbawienia wolności, jaka jest w związku z tym skala potrzeb.

Opierając się na utrwalonym orzecznictwie Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, rozważyć trzeba nowelizację prawa karnego tak, by nie dopuszczać do możliwości skazania na karę bezwzględnego pozbawienia wolności bez udziału obrońcy w sprawie.

Należy także wyrazić niepokój związany z ostatnią nowelizacją kodeksu postępowania karnego . Ograniczono w niej zakres obrony obligatoryjnej

– istnienie uzasadnionej wątpliwości co do poczytalności oskarżonego w przypadku braku jej potwierdzenia w wyniku badań może spowodować cofnięcie wyznaczenia obrońcy. Podobne ograniczenie wynika ze zmiany przepisów dotyczących obowiązkowej obrony, gdy postępowanie odbywa się przed sądem okręgowym jako sądem pierwszej instancji, a oskarżony jest pozbawiony wolności. Wcześniej fakt pozbawienia wolności warunkował obronę obowiązkową, po zmianach – zwolnienie oskarżonego spowoduje brak obrony obowiązkowej.

Rozwiązania te mogą służyć eliminacji nadużywania obrony z urzędu przez oskarżonych, których na wynajęcie adwokata stać. Mogą one jednak także spowodować dalszy wzrost liczby osób niereprezentowanych, skazywanych na karę pozbawienia wolności, a których na wynajęcie adwokata nie stać.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>