Poziom życia badanych

Poziom życia badanych a ich wiedza o zasadach etyki zawodowej, ubezpieczeniu prawników OC oraz o sposobach radzenia sobie, gdy prawnik nie wypełnia obowiązków (tylko badani w sądach – 609 osób)

Czy badany wie Czy badany wie o Czy badany o zasadach etyki ubezpieczeniu od wie, co zrobić, zawodowej odpowiedzialności gdy prawnik

Monitorowanie przez klientów czynności podejmowanych przez prawnika. W praktyce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka spotykamy się ze skargami osób, które dopiero po upływie dłuższego czasu orientują się, że ich pełnomocnik nie wywiązał się z przyjętych zobowiązań. Skarżący, pytani o to, dlaczego nie kontrolowali na bieżąco postępów sprawy, odpowiadają na przykład często, że nie przyszło im to do głowy. Dlatego też w przeprowadzonych badaniach ankietowanym, którzy mieli w sprawie zastępcę prawnego (370 osób), zadaliśmy pytanie o to, czy pytali adwokata (radcę prawnego) o jego czynności w sprawie, czy sprawdzali, co prawnik w sprawie zrobił? W 40% badani tak postępowali, natomiast 60% nie pytało prawnika o podejmowane przezeń czynności i nie sprawdzało, co robił w ich sprawie.

Spośród osób, które pytały prawnika o przebieg sprawy (155 osób), na pytanie, dlaczego to robiły, większość uzasadniała to potrzebą bycia informowanym na bieżąco (80%), natomiast 5% brakiem zaufania, 5% brakiem informacji od prawnika i kolejne 5% brakiem zrozumienia postępów sprawy.

Pomimo jednak pytania prawnika o podejmowane przez niego czynności nie wszyscy pytający byli usatysfakcjonowani odpowiedziami. Badanych (155 osób) spytaliśmy, czy adwokat / radca prawny odpowiada na te pytania, wyjaśnia, co dzieje się w sprawie (zaproponowaliśmy odpowiedzi: tak, wyjaśnia mi wszystko tak, ale niedokładnie zbywa mnie nie odpowiada w ogóle inne (jakie?). Ponad połowa spośród pytających (55%) stwierdziła, że zapytany o postępy sprawy prawnik wyjaśnia im wszystko. Jednak 25% wybrało odpowiedź, iż wyjaśnienia są niedokładne, a 10%, że prawnik ich zbywa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>