Prawnicy z urzędu domagają się dodatkowego wynagrodzenia

Domaganie się dodatkowego wynagrodzenia przez prawników z urzędu. W praktyce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka zdarzają się przypadki skarg klientów, którzy twierdzą, iż obrońca/pełnomocnik z urzędu uzależnia poprowadzenie sprawy od dodatkowego wynagrodzenia opłaconego przez klienta. Z tego powodu osoby reprezentowane przez adwokatów z urzędu zapytaliśmy: „czy adwokat dawał do zrozumienia, że powinien Pan/i mu zapłacić lub domagał się pieniędzy?” Spośród 182 osób reprezentowanych przez adwokata z urzędu 159 osób (87%) stwierdziło, że adwokat nie sugerował i nie domagał się dodatkowych pieniędzy. Jednak 23 osoby (13%) odpowiedziały, że nastąpiło takie, niezgodne z prawem, zachowanie adwokata.

Wystawianie rachunków za prowadzenie sprawy przez prawników z wyboru. Kolejnym z problemów, z jakimi stykamy się przy okazji skarg na prawników, są kłopoty, jakie napotykają klienci chcący udokumentować poniesione na pomoc prawną wydatki. Często nie dysponują oni odpowiednimi rachunkami twierdząc, że adwokat nie dał im potwierdzenia wpłaty, rachunku, faktury. W naszych badaniach postanowiliśmy zająć się tym zjawiskiem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>