Problem dystrybicji

Poważnym problemem jest dystrybucja wspomnianych informatorów. Rozwiązaniem propagowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowieka jest stworzenie w każdym sądzie miejsca, gdzie odpowiednie informacje mogłyby się znajdować – apelujemy do prezesów sądów, by w każdym sądzie, w miejscu dostępnym dla interesantów, umieszczono regał, półkę, na której odpowiednie informatory mogłyby się znaleźć . Dystrybucję do konkretnych sądów można by natomiast zorganizować poprzez sądy okręgowe lub apelacyjne tak, by autorzy informatorów nie musieli samodzielnie dostarczać materiałów do wszystkich polskich sądów.

Dobrze zorganizowany system informacji w postaci ulotek, informatorów, poradników bardzo pomógłby obywatelom, ale także miałby wpływ na efektywność pracy sądów . Poinformowany o swoich uprawnieniach obywatel znacznie mniej czasu zabiera pracownikom sądu, zadaje mniej pytań, jego pisma procesowe są lepiej przygotowane .

IV. 5. Zapis z obrad „Forum pomocy prawnej” (7-8 VI 2002r., Sejm RP) – fragmenty wystąpień

Marek Sadowski, dyrektor Departamentu Legislacyjnego, Ministerstwo Sprawiedliwości:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>