Problem radców prawnych

Na początku chcę powiedzieć, że w odniesieniu do radców prawnych problem się trochę komplikuje z uwagi na postanowienia art. S ust. 2 ustawy o radcach prawnych, albowiem przepis ten uprawnia do świadczenia pomocy prawnej osobom fizycznym tylko niektórych radców z obowiązku tego wyłączeni są radcowie zatrudnieni na etatach. Wobec tego, jak wynika z przedstawionych danych, wchodziłaby w grę grupa radców prawnych, którzy świadczą pomoc prawną w spółkach i kancelariach, których w 2000 r. było 5704. Jak wynika też z zebranych przez Fundację Flelsińską danych, radcom tym sądy powierzyły 570 spraw z urzędu. Pozostałe obowiązki reprezentowania osób fizycznych w sprawach cywilnych, w sprawach ubezpieczeń społecznych, w sprawach związanych z prawem pracy i prawem podatkowym, w zakresie których radcowie są ekspertami, zostały powierzone adwokatom.

Zanim doszłoby do jakiejś zmiany aktualnie obowiązujących przepisów, jak się wydaje, niezbędne jest, aby sądy zmieniły obowiązującą praktykę i bardziej sprawiedliwie rozdzielały te obowiązki pomiędzy obie korporacje, tym bardziej że radcowie prawni – jak to wynika z sondaży, a także z innych opinii, które są przedstawiane w ramach spotkań radców prawnych – nie wszyscy oczywiście, ale niektórzy, chętnie takimi sprawami by się zajęli.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>