Problematyka dostępu do pomocy prawnej

Z punktu widzenia zaś standardów dostępu do pomocy prawnej postulat ten staje się także istotny w związku ze zmianą przepisów o kosztach sądowych. Otóż zaproponowane zmiany zmniejszają (co należy ocenić pozytywnie, bowiem koszty sądowe w Polsce należały do bardzo wysokich) te opłaty wprowadzając także często zamiast opłat procentowych (uzależnionych od wartości przedmiotu sporu) opłaty stałe i zryczałtowane. Łatwiej zatem będzie stronie opłacić koszty sądowe – to jednak spowoduje niemożność ubiegania się o pełnomocnika z urzędu.

Innym ważnym zagadnieniem jest możliwość wprowadzenia częściowego zwolnienia od ponoszenia kosztów pełnomocnictwa. W obecnym stanie prawnym honorarium pełnomocnika z urzędu w całości pokrywa budżet Państwa. Warto rozważyć możliwość ponoszenia przez stronę części kosztów wynagrodzenia prawnika. Rozwiązanie to ma kilka zalet: wydaje się, że jest bardziej sprawiedliwe że zmniejsza finansowe obciążenie budżetu Państwa zacieśnia związek klienta z prawnikiem, wpływając korzystnie na ich współpracę i jakość reprezentacji skłania wreszcie strony do bardziej odpowiedzialnego korzystania z instytucji pełnomocnika z urzędu. Wstępna refleksja na ten temat była podejmowana na forum Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego i, miejmy nadzieję, temat ten powróci w dalszych pracach Komisji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>