Przejrzyste informatory opracowywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości powinno opracować przejrzyste informatory dla obywateli o przysługujących im uprawnieniach do korzystania z pomocy prawnej z urzędu.

Zmiany w sposobie wyznaczania adwokatów i radców prawnych Ministerstwo Sprawiedliwości, organa sądownictwa oraz korporacje prawnicze powinny rozważyć stworzenie innych niż dotychczas list adwokatów i radców prawnych, z których dokonywano by wyboru prawnika do prowadzenia konkretnej sprawy z urzędu:

– listy chętnych (dodatkowo ewentualna możliwość zaznaczania specjalizacji czy preferencji co do spraw z urzędu) – do wykorzystania w pierwszym rzędzie,

– listy specjalizacji i preferencji – do wykorzystania w drugiej kolejności,

– listy alfabetyczne wszystkich prawników – do wykorzystania, gdy dwie poprzednie listy okażą się niewystarczające.

Sędziowie powinni częściej niż obecnie wyznaczać radców prawnych jako pełnomocników z urzędu w sprawach cywilnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>