Regulacje w zakresie przyznawania pomocy prawnej

Choć regulację w zakresie przyznawania pomocy prawnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym należy ocenić pozytywnie, to niestety w trakcie prac parlamentarnych odrzucono bardzo interesujące wymienione wyżej rozwiązania. Warto byłoby, naszym zdaniem, powrócić do oceny celowości ich wprowadzenia do polskiego prawa – nie tylko w ramach postępowania sądowoadministracyjnego, ale także innych postępowań, przed sądami powszechnymi.

Wprawdzie tym razem nie udało się zainicjowanie powstania odrębnego funduszu pomocy prawnej, wprowadzenie możliwości samodzielnego wyboru prawnika przez stronę czy zaliczkowego wynagradzania pełnomocników, to jednak tematy te powracać będą w debacie publicznej i, miejmy nadzieję, w pracach nad całościową reformą modelu pomocy prawnej w Polsce, które, na co liczymy, podejmie Ministerstwo Sprawiedliwości. Model ten, co postulujemy w niniejszym raporcie , powinien uwzględniać możliwości uzyskania przedsądowej pomocy prawnej. Także w omówionym powyżej postępowaniu administracyjnym. Wydaje się, że możliwość skorzystania w postępowaniu przedsądowym z pomocy pełnomocnika z urzędu w wielu przypadkach, dzięki reprezentacji strony przez fachowego pełnomocnika, mogłaby ograniczyć wpływ spraw do sądów administracyjnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>