Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy

SK Rekomendacja Komitetu Ministrów Rady Europy, dotycząca wolności wykonywania zawodu prawnika (on the freedom of exercise of the profession of lawyer), przyjęta przez Komitet Ministrów 25 X 2000, Rec(2000)21.

Ja chciałem się wypowiedzieć w kwestii list specjalistów, o których tutaj mówiliśmy. Otóż w praktyce naszej izby wygląda to w ten sposób, że podstawą do wyznaczenia radcy prawnego z urzędu jest rejestr radców prawnych, który prowadzimy w formie komputerowej, i w tym rejestrze jest miejsce na specjalizację. Wraz ze wzrostem liczby wyznaczeń z urzędu wzrosła dyscyplina wypełniania tych rejestrów, bo leży to w interesie radców prawnych, którzy są wyznaczani. W zasadzie w tej chwili jest to podstawa, którą kierujemy się przy wyznaczaniu pełnomocnika z urzędu. Chyba to, że strony rzadko występują o zmianę tego pełnomocnika, jest wyznacznikiem tego, że spełnia to swoją funkcję. Jest to tanie rozwiązanie i w zasadzie chyba do czasu, gdy będzie to uregulowane w inny sposób, jest to rozwiązanie doskonałe. Zresztą, odnośnie do samego wyboru pełnomocnika przez stronę, to wygląda to również w ten sposób, że nie ma przeciwwskazań, żeby taka osoba, która wie, że sąd wystąpi do rady o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu, przyszła do nas i wskazała konkretną osobę. Oczywiście my wtedy do tego radcy występujemy z pytaniem, czy zgadza się na reprezentowanie z urzędu takiej osoby, i jeśli ten radca zgadza się, to po prostu wyznaczamy go, co, wydaje mi się, również jest w chwili obecnej bardzo dobrym i tanim rozwiązaniem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>