Sposób wyznaczania do spraw z urzędu

Ze spraw, które trafiły do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, wynika, że czasem przyczyną niechęci adwokatów do prowadzenia sprawy z urzędu jest fakt, iż specjalizują się oni w innej dziedzinie prawa niż ta, której dana sprawa dotyczy. Adwokaci specjalizujący się w sprawach cywilnych, gospodarczych czy finansowych bywają wyznaczani do skomplikowanych spraw karnych, z kolei „karników” wyznacza się do spraw cywilnych. Wynika to z tradycyjnego, a raczej już dziś nierealistycznego podejścia, w świetle którego adwokat jest wszechstronnym fachowcem, mogącym poprowadzić każdą sprawę. Zapytaliśmy adwokatów o ich poglądy co do podmiotu, który wyznacza pełnomocników z urzędu, jak i co do sposobu owego wyznaczania.

Podmiot wyznaczający pełnomocnika z urzędu. Co do podmiotu wska-zującego obrońcę z urzędu w sprawach karnych adwokaci w większości opowiedzieli się za obowiązującym rozwiązaniem – wyznaczaniem obrońcy przez prezesa sądu. Co piąty badany wolałby, aby robiła to okręgowa rada adwokacka po przyznaniu obrońcy przez sąd (co oznaczałoby przyjęcie rozwiązania obowiązującego w sprawach cywilnych).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>