Sprawa Arkadiusza Ś.

Z przepisu nie wynika wyraźny obowiązek sądu szczegółowego uzasadnienia postanowienia. W sprawie Arkadiusza Ś. uzasadnieniem odmowy było stwierdzenie, że „oskarżony nie udokumentował swojej sytuacji materialnej”, w innej sprawie, że oskarżony „nie wykazał należycie” braku środków finansowych. Kodeks postępowania karnego nie zawiera szczegółowych wymogów co do uzasadniania postanowień. Jednak w kilku swoich orzeczeniach Sąd Najwyższy wyraził opinię o konieczności dokładnego uzasadniania nie tylko wyroków, ale i postanowień sądów (patrz niżej).

Omawiany przepis stanowi, że obrońca z urzędu przysługuje oskarżonemu, który „w sposób należyty wykaże”, że „nie jest” (czas teraźniejszy) w stanie ponieść kosztów obrony. Tymczasem zdarza się, że sądy w swojej ocenie odnoszą się do stylu życia i wydatków ponoszonych przez wnioskujących wcześniej, nie oceniając aktualnej sytuacji osób, których status finansowy często w związku z aresztowaniem diametralnie się zmienił. W sprawie Roberta O. fragment uzasadnienia brzmi:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>