Standardy i informacje

W raporcie znajdują się fragmenty wystąpień i wypowiedzi z Forum Pomocy Prawnej zorganizowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka przy współudziale Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (Sejm RP, 7-8 czerwca 2002). Obrady „Forum” zostały nagrane i spisane. Fragmenty niektórych wypowiedzi, dotyczące poszczególnych zagadnień omawianych w raporcie, przywołujemy w ramkach. Wypowiedzi nie były redagowane (poza drobnymi zmianami, niemającymi dla treści wypowiedzi znaczenia) stąd są zapisem żywych wypowiedzi Uczestników Forum.

W części zawierającej standardy i informacje dotyczące przyjmowanych w innych krajach rozwiązań związanych z pomocą prawną dzielimy się z Państwem częścią zgromadzonych w ramach projektu materiałów. Więcej informacji zainteresowane osoby znajdą na stronie internetowej Fundacji. Inne materiały, którymi nie dysponujemy w wersji elektronicznej, chętnie udostępnimy zainteresowanym.

Wszelkie uwagi dotyczące raportu’ ' jak i poruszanych w nim zagadnień można kierować na adres Fundacji (00-018 Warszawa, ul. Zgoda 11) lub drogą elektroniczną: hfhr@hflirpol.waw.pl

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>