Stanowisko wobec poselskiego projektu

Stanowisko wobec poselskiego projektu zmian ogłosił także Rząd . Choć Rząd „z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę podjęcia dyskusji nad dostępnością do zawodów prawniczych oraz nad szeregiem wątpliwości podnoszonych zarówno przez środowiska prawnicze, jak i media, dotyczących naboru oraz szkolenia przyszłych adwokatów, radców prawnych czy notariuszy” oraz uważa, że projekt stanowi ważny punkt wyjścia dla dalszych prac we wskazanym kierunku, to krytykuje wszystkie konkretne propozycje w nim zawarte. Nie proponuje przy tym żadnych innych rozwiązań, stanowisko ma charakter wyłącznie krytyczny, zachęcając jednak do dalszych prac i licząc na udoskonalenie projektu.

Podsumowując można stwierdzić, że ta debata publiczna, w której Helsińska Fundacja Praw Człowieka bierze czynny udział, przynosi owoce. To, iż projekt poselski nie został przez Sejm odrzucony i będzie przedmiotem dalszych prac oraz że adwokatura opracowała własny studialny projekt zmian ustawy, napawa nadzieją na przyszłość. Choć dyskusje dotyczące regulacji dostępu do zawodów prawniczych wywołują wiele sporów i emocji, rysuje się szansa na wypracowanie lepszych niż dotychczasowe rozwiązań.

II. 7. Zapis z obrad „Forum pomocy prawnej” (7-8 VI 2002r., Sejm RP) – fragmenty wystąpień

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>