Studia prawnicze w Holandii

W Holandii każdy może podjąć uniwersyteckie studia prawnicze, a następnie stać się członkiem adwokatury, po trzyletnim okresie nadzorowanej praktyki. System numerus clausus nie wydaje się dobrym instrumentem – między innymi dlatego, że zakłóca rynek usług prawniczych, pewnego rodzaju konkurencję między prawnikami. Mamy odpowiednią liczbę prawników w kraju – 11600 adwokatów przypada na ok. 16 milionów mieszkańców.

W ciągu ostatniej dekady byliśmy świadkami rewolucji – mieliśmy dawniej bardzo podobiią sytuację, a teraz łączna liczba prawników w Izraelu jest bardzo wysoka – 25 tysięcy przypadające na 6 milionów mieszkańców kraju. Wcześniej istniało niewidzialne ograniczenie wprowadzone przez samorząd adwokacki polegające na bardzo rygorystycznym egzaminie pozwalającym na dopuszczenie do wykonywania zawodu. W praktyce tylko absolwenci państwowych uniwersytetów byli dopuszczani do praktyki. Wskutek tego wielu młodych Izraelczyków wyjeżdżało studiować prawo za granicą, a następnie musieli poddawać się skomplikowanemu procesowi uznawania wykształcenia – egzaminowania z izraelskiego prawa i w końcu egzaminowi adwokackiemu. Później zaszły rewolucyjne zmiany

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>