Suma wydatków i zobowiązań na pomoc prawną

Z danych wynika, że suma wydatków i zobowiązań na pomoc prawną z urzędu na etapie postępowania przygotowawczego odpowiadała w 1999 r. 0,9% sumy wydatków i zobowiązań na pomoc prawną przyznawaną przez sądy. W roku 2000 – już 1,8%, a zatem koszty pomocy prawnej w postępowaniu przygotowawczym znacznie wzrosły, by jednak zaraz spaść (procentowo stanowiły w 2001r. – 1,09% a w 2002r. 0,85% sumy wydatków i zobowiązań sądów). Jednak dane te nie do końca oddają rzeczywistość, jako że honoraria za pomoc prawną świadczoną na etapie postępowania przygotowawczego wypłacają także sądy. Podstawą do wypłacenia wynagrodzenia jest w pierwszej kolejności wniosek adwokata lub radcy prawnego do prokuratury prowadzącej postępowanie, następnie wniosek ten zatwierdza pro-kurator prowadzący sprawę i kieruje do wypłaty przez wydział budżetowy danej prokuratury. Często jednak, gdy sprawa trafia później na wokandę, adwokat lub radca prawny rachunek za koszty prowadzenia sprawy w postępowaniu przygotowawczym przekazuje do sądu i wynagrodzenie jest zasądzane łącznie z honorarium za prowadzenie sprawy przed sądem.

Nie ma zatem danych, które pozwoliłyby jednoznacznie ustalić, jaka część wydatków na pomoc prawną z urzędu dotyczy etapu postępowania przygoto-wawczego, a zatem także – w jakiej skali pomoc ta jest świadczona. Przedstawione powyżej zestawienie wydatków Państwa na pomoc prawną powstało ze względu na potrzebę Ministerstwa Sprawiedliwości stałego monitorowania skali wzrostu wydatków i zobowiązań. Dane te pochodzą z wydziałów księgowości, gdzie wszystkie wydatki jednostki organizacyjnej są rejestrowane. Dane zbierane są na podstawie tak zwanych „wykonań kasowych”, można więc przyjąć, że odpowiadają prawdzie i nie powinny zawierać błędów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>