Udział adwokata lub radcy w sprawie

Kryteriami decydującymi o tym, że udział adwokata lub radcy prawnego „jest potrzebny w sprawie” są: oceniana przez sąd zawiłość sprawy pod względem prawnym lub faktycznym, jak też nieporadność wnioskującego. Potrzeba udziału pełnomocnika może wynikać również z zasady kontradyk- toryjności, gdy przeciwnik procesowy strony niezamożnej korzysta z pomocy pełnomocnika lub pełnomocników – profesjonalistów.

Pewne wątpliwości budzi jednak fakt, że o przyznaniu lub nie pełnomocnika decyduje sąd prowadzący sprawę. Rozstrzygający o tym sąd na sprawę przyznania wnioskodawcy pełnomocnika z urzędu może bowiem patrzeć przez swój, a nie strony, pryzmat. Niektórzy sędziowie sygnalizują, że jest im niezręcznie podejmować decyzje o przyznaniu lub nieprzyznaniu pełnomocnika. Z jednej strony dostrzegają potrzebę profesjonalnej reprezentacji strony, ale z drugiej zdają sobie sprawę z trudności budżetowych sądów. Prezesi sądów przyznają, że regularnie przypominają sędziom, żeby bardzo ostrożnie ustanawiali pełnomocników z urzędu i biegłych. Wedle jednego z prezesów sądu okręgowego w jego okręgu widać już efekty – wyraźnie spadła liczba zwolnień od kosztów (dużo odmów), dużo częściej niż kiedyś zdarza się zwolnienie częściowe.

Czasem, wierzymy, że wyjątkowo, dochodzi nawet do sytuacji absurdalnych. Jeden z sędziów opowiedział nam, że w pewnym sądzie rejonowym prezes sądu wezwał wszystkich sędziów i przedstawił im następującą alternatywę: albo będziecie przyznawać pełnomocników z urzędu i orzekać w zimie w płaszczach i w zimnych salach, albo kupimy węgiel na zimę, ale to oznacza, że każdy sędzia może tylko raz w miesiącu przyznać pełnomocnika z urzędu.

Zajmowanie się problematyką zwalniania od ponoszenia kosztów sądowych i przyznawania pełnomocnika jest także dodatkowym obciążeniem dla sędziów, którzy siłą rzeczy mają mniej czasu na orzekanie w sprawach podstawowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>