UE i sformułowane przez nią standardy

Obciążenie sprawami. Standardy formułowane w ramach Unii Europejskiej i Rady Europy, dotyczące obowiązku zapewnienia pomocy prawnej w sprawach karnych i cywilnych oraz widoczna potrzeba zapewnienia tej pomocy osobom bez środków, wymagają zwiększenia ilości spraw prowadzonych z urzędu. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy adwokaci są w stanie prowadzić większą ilość spraw. Większość spośród badanych adwokatów uważa dzisiejsze obciążenie sprawami z urzędu za zbyt duże. Z kolei wydaje się, że w korporacji radców prawnych istnieją niewykorzystane możliwości w tym względzie, a ankietowani radcy deklarowali gotowość prowadzenia spraw z urzędu. Ważny dla możliwości poszerzenia zakresu pomocy prawnej jest też problem większego otwarcia korporacji prawniczych, o czym była mowa w cz. II raportu.

Biuro obrońcy publicznego. Rozważenia wymaga także efektywność obecnego systemu. Badania prowadzone w kilku krajach wykazują znaczne różnice w efektywności wykorzystywania ogólnych środków na pomoc prawną . Te same pieniądze wydawane przez państwo na pomoc prawną w ramach tradycyjnego modelu obrony z urzędu (obciążanie sprawami wszystkich adwokatów z listy) są wydawane mniej efektywnie niż w ramach innych rozwiązań, kiedy adwokaci zatrudniani są tylko do takich spraw (np. biuro obrońcy publicznego). W tym drugim przypadku średni koszt sprawy jest mniejszy i można spraw z bezpłatną dla strony pomocą prawną prowadzić więcej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>