Uzasadnienia, które zostawiają wiele do życzenia

Wiele do życzenia pozostawiają także niektóre uzasadnienia decyzji o odmowie przyznania pomocy prawnej z urzędu. Zdarza się, że sąd poprzestaje na ogólnym stwierdzeniu, iż oskarżony nie wykazał w sposób należyty, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony. Inne uzasadnienia z kolei odnoszą się do sytuacji z przeszłości i nie oceniają obecnych możliwości finansowych oskarżonego.

Jak wcześniej wykazano, szczególne problemy wiążą się z uzyskaniem pomocy prawnej na wstępnym etapie postępowania – zwłaszcza przy zatrzymaniu i tymczasowym aresztowaniu. Jak można próbować rozwiązać przedstawione wyżej problemy? Proponujemy opracowanie prostych, przejrzystych, zrozumiałych pouczeń informujących o możliwościach i sposobach korzystania z prawa do obrony we wszystkich przypadkach – obrony z wyboru, z urzędu i obligatoryjnej oraz formularza wniosku o wyznaczenie obrońcy z urzędu, a nie poprzestawanie na ogólnikowej informacji o prawie do obrony.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>