Uzyskanie pomocy prawnej – wyniki badań

Państwa członkowskie powinny poczynić wszelkie niezbędne kroki zmierza-jące do informowania społeczeństwa o pozostających do dyspozycji każdej osoby środkach służących zapewnieniu jej praw przed sądem […] .

W ramach programu w grudniu 2001 r. ankieterzy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przeprowadzili wywiady według kwestionariusza z osobami

– stronami postępowań w sądach rejonowych oraz skazanymi odbywającymi karę pozbawienia wolności. Osoby, które nie były reprezentowane przez prawnika, pytaliśmy głównie o powody takiego stanu rzeczy, o to, czy potrzebowały prawnika, czy starały się go znaleźć, i jeśli tak, to dlaczego się to nie udało . Osoby, które były reprezentowane, pytaliśmy głównie o to, w jaki sposób zdobyły prawnika oraz jak układała się współpraca z pełnomocnikiem. Badaliśmy także wiedzę pytanych osób na temat zasad etyki prawników, sposobów radzenia sobie w sytuacji źle układającej się współpracy z prawnikiem, niezadowolenia z jego usług .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>